Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan derlediği, Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı (YÖK) yetkililerinden ve üniversite rektörlüklerinden aldığı bilgiye nazaran, farklı üniversiteler tarafından açılacak yeni kısımlara öğrenci kabul edilecek.

Kılavuzda, bu yıl birinci sefer Türkiye’de açılacak yeni üniversite programları “açık deniz sondaj teknolojileri”,“açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi”, “siber güvenlik” ve “CNC programlama ve operatörlüğü” halinde oldu. Bunun yanında Hacı Bayram Veli Üniversitesi, “emlak ve emlak yönetimi” programı, bu yıl birinci kere 4 yıllık lisans programına öğrenci alacak.

Açık deniz servisleri ön lisans programları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda Türkiye Petrolleri Anonim İştirakinin bir alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliği ile birinci sefer 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık deniz servisleri ön lisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak.

“Açık deniz sondaj teknolojileri” ve “açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi” olmak üzere 2 farklı kısımda başlanacak eğitimlere, 30’ar öğrenci yerleştirilecek.

İngilizce hazırlığın mecburî olacağı ön lisans programında, eğitim lisanı yüzde 30 İngilizce olacak ve toplam eğitim müddeti 3 yılda tamamlanacak.

Eğitim boyunca TP-OTC operasyon lokasyonlarında, uzun devir stajlarla desteklenecek programlarda teorinin pratiğe taşındığı yerinde öğrenme modeli uygulanacak.

“Açık deniz sondaj teknolojisi” programının ders içeriğini, kuyularda gerçekleşen operasyonlara yönelik sondaj akışkanları, kuyu başı sistemleri, istikametli sondaj, kuyu servisleri, tahlisiye operasyonları üzere dersler oluştururken, “açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi” programı kapsamında ise su altı araçları, deniz tabanı ilişki sistemleri, haberleşme sistemleri üzere dersler verilecek.

“Her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs”

2022-2023 yılı eğitim öğretim yılında bu iki programa kayıt yaptıran tüm öğrenciler için eğitim mühletince her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek. Burs meblağı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3 bin lira olarak belirlendi. Bursluluğun devamı ile ilgili şartlar, www.tp-otc.com adresinden yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Paydaşlığı, 2020’de Karadeniz’de yaptığı arama faaliyetleri kapsamında Sakarya Gaz Alanında 405 milyar metreküp bedelinde doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. 2021’de Amasra-1 kuyusunda bulunan 135 milyar metreküp bedelindeki ilave keşif ile bölgenin toplam rezerv büyüklüğü 540 milyar metreküpe ulaştı. Keşfedilen gazın karaya getirilmesi emeliyle Sakarya Gaz Alanı Geliştirme Projesi başlatıldı. Sakarya Gaz Alanı kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde vazife alacak teknisyen gereksiniminin açılan bu programlar aracılığıyla karşılanması planlanıyor.

Programlardan mezun olacak öğrencilerin memleketler arası arenada kelam sahibi bir mesleğe, teorik ve pratik donanımla mezun olması hedefleniyor.

Öğrenciler, TP-OTC idaresindeki sondaj platformlarında, kıyı lojistik merkezlerinde, Sakarya Gaz Alanı Geliştirme Projesinde staj yapacak. Ön lisans programını muvaffakiyet ile tamamlayan öğrenciler, TP-OTC işe alım şartlarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli pahalandırılacak.

Siber güvenlik ön lisans programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde de Türkiye’de birinci kere daha evvel yüksek lisans programlarında yürütülen siber güvenlik kısmı birinci defa ön lisans seviyesinde TYT puanı ile öğrenci alacak.

Siber güvenlik programı, öğrencilerine bilgisayar ağı teknolojileri ve bu teknolojilerin güvenlik altyapısının oluşturulması için 2 yıllık teorik ve uygulamalı eğitimler vererek bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği ve bilgisayar programcılığı başta olmak üzere her alanda dijital faaliyetleri olan kurum ve kuruluşların gereksinimlerine karşılık verebilecek donanımlı siber güvenlik uzmanları yetiştirmeyi amaçlıyor.

Teorik ve uygulamalı olarak sunulacak eğitimlerin yanı sıra üniversitenin mutabakatlı olduğu firmalarda bilhassa Teknopark İstanbul’da staj ve iş yeri eğitimi imkanı da sağlanarak bölümdeki kıymetli bir gereksinimin giderilmesi hedefleniyor. Siber güvenlik programına bu sene 6’sı burslu, 34’ü yüzde 50 indirimli olmak üzere 40 öğrenci alınacak.

CNC operatörlüğü eğitimleri, organize sanayi bölgesinde verilecek

Necmettin Erbakan Üniversitesi OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ise birinci defa TYT puanı ile CNC Programlama ve Operatörlüğü kısmı açarak bu yıl 20 öğrenci kabul edecek.

İmalat endüstrisindeki en kıymetli kadro tezgahı kümesi olan CNC ekip tezgahları, bilhassa karmaşık geometrili modüllerin üretiminin yanı sıra seri üretimin de kıymetli olduğu imalat süreçlerinin olmazsa olmazı olarak öne çıkıyor. Program ile sanayi 4.0 ile birlikte bilgisayar denetimli bu tezgahları programlayacak ve opere edecek ehil operatörlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bölümde, bilgisayar dayanaklı tasarım ve üretim yazılımlarının yanı sıra operatörlük eğitimi de verilecek. Bu kısmı tercih eden öğrenciler teorik eğitimleri meslek yüksekokulu bünyesinde alarak uygulamalı eğitimlerini periyot içinde haftanın muhakkak günlerinde direkt imalatın içinde, endüstride imalat yapan firmalarda, organize sanayi bölgesinde alarak daha mezun olmadan kâfi deneyim kazanacak.

Bölümü tercih eden ve mezun teknikerler, organize sanayi bölgelerinde CAD-CAM sorumlusu, proses planlama-CNC programlama sorumlusu ve CNC operatörü olarak orta eleman statüsünde rahatlıkla iş bulabilecek.

Emlak idaresi kısmı 4 yıllık açılıyor

Öte yandan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu’nda emlak ve emlak idaresi bu yıldan itibaren birinci defa EA puanıyla 4 yıllık lisans seviyesinde 40 öğrenci kabul edecek.

Dünyada ve Türkiye’de konut, bina, site, alışveriş merkezleri yatırımlarının finansmanında arsa-konut-ticaret ve hizmet binalarının alım-satımına bahis olan emlak bölümü pazarında süratli gelişmeler yaşanıyor.

Bu gelişmeler nedeniyle emlak ve emlak idaresi kesiminde uygun eğitilmiş, pazarlama, idare, gayrimenkul değerleme uzmanlarına ihtiyaç artıyor. Emlak ve emlak idaresi kısmı, Avrupa Birliği ahenk sürecinin bir yansıması olarak Türkiye’de doğan mesleksel yeterlilik evrakına sahip olunması gereken iş alanlarında çalışabilecek mezunların, teorik bilgilerinin yanı sıra uygulama kabiliyetlerini geliştirerek yasal stajlarının bir kısmını öğretim müddetinde sağlayarak öğretimleri sonrasında çabucak meslek hayatlarına başlayabilmeleri amaçlanıyor.

“Emlak Müşavirleri Yasası”nın çıkmasıyla gereksinimi hissedilecek memleketler arası meslek standartlarına sahip, nitelikli gayrimenkul danışmanları yetiştirmenin amaçlandığı kısımda, ayrıyeten son devirde giderek ehemmiyet kazanan ve SPK tarafından lisanslaması yapılan “gayrimenkul değerleme uzmanlığı” için gerekli dersleri ve bilgileri aktararak uzmanlığa yönelik eleman yetiştirilmesi yapılacak.

Tapu Kadastro Yüksekokulu, “tapu kadastro” kısmından sonra Türkiye’de dört yıllık öğrenci alan birinci “emlak ve emlak yönetimi” olacak. Kısım mezunları, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde bulunan “taşınmaz geliştirme” ana bilim kısmında yüksek lisans eğitimlerine devam edebilecek.