Konut Satışına Yeni Düzenleme

Devletten genç girişimcilere yılda 30 bin liradan fazla para desteği yapılıyor. 18-29 yaş arasındaki gençlerin iş kurduklarında ya da herhangi bir işyerinde kurucu ortak olduklarında 1 yıllık primleri ve 3 yıllık vergileri devlet tarafından ödeniyor.

Geç işsizliğin yüksek seviyelerde olduğu ülkemizde, devletin gençlere yönelik pek çok teşvik mekanizması söz konusu. Bu teşvik mekanizmaları; genç girişimcilerin doğrudan kendilerine yönelik bir ödeme olabileceği gibi, bazen de işletme sahiplerinin genç işçi istihdam ederken bir takım vergilerden muaf tutulması şeklinde gerçekleşiyor. 

1 SENE BOYUNCA BAĞ-KUR PRİMLERİNİ DEVLET ÖDÜYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) Bağ-Kur’lu olarak kayıtlı 18-29 yaş arasındaki bir gencin, ilk kez kendisine ait bir iş yeri açması durumunda, Bağ-Kur primleri tam 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanıyor.

destek

İLK 3 YIL BOYUNCA 75 BİN TL’YE KADAR OLAN KAZANÇLAR GELİR VERGİSİNE TABİİ DEĞİL

Aynı zamanda ilk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan bu 18-29 yaş arası gençlerin 3 yıl boyunca gelir vergisinden de muaf tutuluyor. Ancak 3 vergi yılı boyunca gençler, kazançlarının sadece 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor. Bunun üstündeki kazançları yine vergiye tabi.

75 bin lira gelirle matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 340 lira olacak. Gençlerin vergi muafiyetinden istifade edebilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekiyor: 

‘-İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

– Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

– Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla diğer şartları taşıması,

– Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

– Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.’

Bağ-Kur prim teşvikinden yararlanacak gençlerin; gelir vergisi teşvikinden yararlanabiliyor olması gerekiyor. Ayrıca; mükellefiyet başlangıcı itibariyle 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olması ve ilk defa sigortalı olması gerekiyor. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında da; sadece bir ortak prim teşvikinden yararlanabiliyor.

TEŞVİK DESTEĞİ’NDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

-18-29 yaş arasındaki gençler

-Kendi işini kuran ya da ortak işyeri açanlar

Vergi mükellefi olup Bağ-Kur kaydını yaptıranlar

PAKETTE HANGİ TEŞVİKLER VAR?

-1 yıl boyunca Bağ-Kur primi ödenmeyecek

-3 yıl boyunca 75 bin liraya kadar gelir vergisi yok

-Yıllık toplamda 14 bin 810 lira prim ve 15 bin 340 lira vergi avantajı sağlanıyor

VERGİ HESABI NASIL YAPILIYOR?

Yıllık 75.000 TL gelir elde edilmesi durumunda:

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası için % 27 gelir vergisi ödenir.

22.000 x 0.27 = 5.940 TL

5.940 + 9.400 = 15.340 TL

PRİM HESABI NASIL YAPILIYOR?

Brüt asgari ücret  3.577,50 TL

Aylık prim: 3.577,50 x % 34,5 = 1.234,24 TL

Yıllık prim: 1.234,24 x 12 = 14.810,88 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir