Atatürk Üniversitesinde “Al-Farabi 11. Memleketler arası Toplumsal Bilimler Kongresi” yapıldı

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Nenehatun Kültür Merkezi’nde 3 gün süren kongrede, yüz yüze ve çevrim içi oturumlar yapıldı. Kongrede, 25 ülkeden akademisyenlerin iştirakiyle 123 yurtiçi ve 134 yurtdışı olmak üzere toplam 257 bildiri sunuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, üniversite olarak bu üslup bilimsel etkinliklere daima dayanak vereceklerini belirtti.

Birçok bilimin sistemli formda bir ortaya gelmesi ile oluşan toplumsal bilimlerin, temelinde insanı ele alan disiplinler bütünü olduğunu aktaran Özer, “Sosyal bilimler, insanın oluşturduğu aile, toplum ve toplulukların yaşayışlarını karşılaştırmak, ömür standartlarını ortaya çıkarmak ve genel geçer bilgiler elde ederek toplumların en üst seviyede gelişimine fırsat sunuyor” tabirlerini kullandı.

Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü ve Kongre Lideri Prof. Dr. Sait Uylaş ise toplumsal bilimlerin kıymeti, ilgi alanları ve öbür bilimlerle olan alakalarına değinerek, şunları kaydetti:

“Modern dünyada toplumsal bilimler ile bir arada iş birliği içerisinde hareket eden öbür bilimsel alanlar, sistem, uygulama ve değerlendirmede daha verimli sonuçlara ulaştı. Toplumsal bilimler alanında yapılan her türlü akademik bedele sahip çalışma, öteki bilim alanlarını da müspet bir halde etkiliyor. Buna karşılık olumlu bilimlerde yapılan her türlü çalışma da toplumun ve bireylerin sosyokültürel ömrünü, refahını, ömür stilini, psikolojisini, his ve niyetlerini, bakış açılarını üzere birçok şeyi etkilemesi bakımından toplumsal bilimlerin ilgi alanına giriyor.”